zmien na angielski◀ in English

Wojnę przetrwało jedynie pięć zeszytów z całego pamiętnika Dawida. Pozostałe — a były co najmniej jeszcze dwa — zostały spalone zaraz po wojnie jako opał do ogrzewania i gotowania. Uratowany rękopis przekazuje jedną z największych historii Zagłady — głęboko przejmujący, szczegółowy raport o losie przeszło 200 000 Żydów więzionych w getcie w Łodzi (nazwanej przez hitlerowców Litzmannstadt).

Kamil Turowski spisał ręczne zapiski Dawida
i przetłumaczył je z polskiego na angielski. Powyższy przekład ukazał się w druku po raz pierwszy
w Stanach Zjednoczonych w 1996 roku w redakcji Alana Adelsona, z wprowadzeniem profesora Lawrenca L. Langera, wzbogacony zdjęciami oraz przypisami. Po tej publikacji nastąpiły dalsze wydania międzynarodowe: w Brazylii, Francji, Polsce—ojczyźnie Dawida, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech.

     handdrawn arrow right    Zamów wydanie ojczyste:
           → książka

     handdrawn arrow right   Zamów wydanie anglojęzyczne:
           → książka
           → Kindle
           → Nook

Dawid Sierakowiak, Dziennik